Advertisement
23/05/2018 | 10:06 pm

CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

Cấp phép xây dựng đối với các công trình quảng cáo
-Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.

Ủy ban nhân dân cấp thành phố căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp lại giấy phép xây dựng.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

-Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.
-Hồ sơ: Thành phần hồ sơ:- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu quy định)

- Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình)

- Bản sao có chứng giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch nếu công trình là di tích cấp tỉnh

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

* Trường hợp công trình xây mới:

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50-1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50-1/500;

- Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

- Bản vẽ các mặt đứng công trình tỷ lệ 1/50-1/200;

* Trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

- Bản vẽ kết cấu các bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;

- Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình tỷ lệ 1/50;

- Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50-1/100;

* Các tài liệu khác:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 – 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Đối với nhà ở riêng lẻ không bắt buộc phải có báo cáo thẩm định, phê duyệt thiết kế; nhưng nếu quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên thì phải do tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thiết kế. Cơ quan cấp phép xây dựng chỉ kiểm tra tính hợp lệ của các bản vẽ kết cấu chịu lực. Tổ chức, cá nhân thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

-Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
-Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố

-Đối tượng thực hiện: - Tổ chức, cá nhân.
-Mẫu đơn,   tờ khai: - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (đơn theo mẫu).(Theo mẫu tại Phụ lục số 8 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  - Không. 
-Phí, lệ phí: - Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 150.000 đồng/giấy phép.(Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
-Kết quả: - Giấy phép xây dựng. 
-Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v: Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình v/v: Ban hành quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.