Advertisement
23/05/2018 | 10:05 pm

GIA HẠN PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ

Gia hạn phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.

Ủy ban nhân dân cấp thành phố căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

-Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng (đơn theo mẫu);

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

-Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
-Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố
-Đối tượng thực hiện: - Tổ chức, cá nhân.                                                               
-Mẫu đơn,   tờ khai: - Đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép xây dựng (đơn theo mẫu).(Mẫu đơn do cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính ban hành).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

-Phí, lệ phí: - Lệ phí gia hạn Giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép.(Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
-Kết quả: -  Giấy phép xây dựng được gia hạn, mỗi giấy phép được gia hạn 1 lần, thời gian được gia hạn không quá 6 tháng.
-Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v: Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình v/v: Ban hành quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.