Advertisement
23/05/2018 | 10:05 pm

CẤP PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

-Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu quy định);

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

-Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
-Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố

-Đối tượng thực hiện: - Tổ chức, cá nhân.
-Mẫu đơn,   tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.(Theo mẫu tại Phụ lục số 1 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Các tổ chức, cá nhận có nhu cầu chính đáng về chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có trách nhiệm đền bù giá trị cây, chịu mọi chi phí cho việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

-Phí, lệ phí: - Lệ phí Giấy phép xây dựng: 150.000 đồng/giấy phép.(Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
-Kết quả: - Giấy phép xây dựng được gia hạn, giấy phép chỉ ra hạn 1 lần với thời hạn không quá thời gian cấp phép lần đầu.
-Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v: Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình v/v: Ban hành quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.