Advertisement
23/05/2018 | 10:04 pm

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu)

- Bản sao có công chứng nhận kỷ niệm chương”Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân, huy chương kháng chiến

- Khi người có công từ trần, thân nhân đứng khai không phải là cha, mẹ, vợ hoặc chồng thì phải kèm theo giấy uỷ quyền hoặc xác nhận thân nhân độc nhất của địa phương và giấy báo tử của người có công

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)