Advertisement
23/05/2018 | 10:03 pm

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị

+ Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ