Advertisement
23/05/2018 | 9:58 pm

XÁC NHẬN HỒ SƠ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

a) Thành phần hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ công nhận Bà mẹ Việt nam Anh hùng cho UBND cấp xã. UBND cấp xã kiểm tra, lập biên bản và ký xác nhận và nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

+ Bản khai đề nghị trao tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (theo mẫu)

+ Biên bản xét đề nghị trao tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” của UBND cấp xã (theo mẫu)

+ Bản sao có công chứng bằng Tổ quốc ghi công

+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sĩ (theo mẫu).

+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu).

b) Số lượng: 08 bộ