Advertisement
23/05/2018 | 10:06 pm

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐÀY VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHẾT TRƯỚC NGÀY 01/01/1995

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

- Đơn xin giải quyết

- Công văn đề nghị, danh sách của UBND cấp xã

- Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (theo mẫu).

- Bản sao một trong những giấy tờ sau:

+ Kỷ niệm chương người bị địch bắt, tù đày

+ Huân, huy chương kháng chiến, Huân, huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

+ Bằng “ Tổ quốc ghi công’’ hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)